Jsme skupina dobrovolníků, kteří pořádají tábory a akce pro děti a mládež, včetně těch ze sociálně znevýhodněného prostředí a rizikovou mládež. Cílem těchto aktivit je rozvoj osobností dětí a mladých lidí. Jedná se o rozvoj jejich tělesné i psychické stránky pomocí her, soutěží, výletů a výprav za dobrodružstvím. Dalším neméně důležitým cílem je rozvoj duchovních hodnot, vztahu k Bohu a křesťanství.

Tyto aktivity jsou úzce spojeny s tábořištěm ve Stříteži nad Bečvou. Jedná se o tábořiště ležící uprostřed krásné přírody, obklopené lesy, loukami a potokem. Děti tak mají možnost být přímo  v kontaktu s okolní přírodou, budovat si k ní vztah a učit se s ní šetrně zacházet, starat se o ni a chránit ji.

Jednou z aktivit spolku je na tomto tábořišti vybudovat přístřešek, který bude sloužit jako táborová kuchyně, jídelna a dle potřeby i klubovna a poté toto tábořiště spravovat a umožňovat i dalším podobně smýšlejícím skupinám umožnit zde pobyt.

REKONSTRUKCE NA TÁBOŘIŠTI

Na jaře 2018 jsme vybudovali nový přístřešek, který bude sloužit jako zázemí pro tábory.